Ambasador osób niepełnosprawnych
przekaż nam 1% podatku

Wczesne wspomaganie rozwoju - autyzm

Nasza placówka proponuje szeroką gamę bezpłatnych zajęć terapeutycznych dla małych dzieci z autyzmem lub zagrożonych występowaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu. Proponujemy zajęcia indywidualne oraz w małych grupach.

Więcej informacji na temat wczesnego wspomagania rozwoju...

Przedszkole dla dzieci
z autyzmem

Do przedszkola uczęszczają dzieci z autyzmem, od 3 roku życia do podjęcia obowiązku szkolnego. W placówce realizowane jest również roczne przygotowanie przedszkolne.

Więcej informacji o przedszkolu dla dzieci z autyzmem ...

Ośrodek dla dzieci
z autyzmem

Jest niepubliczną placówką kształcenie specjalnego, w której dzieci i młodzież a autyzmem (w wieku od 6 do 25 lat) objęte terapią realizują obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły przysposabiającej do pracy.

Więcej informacji o ośrodku dla dzieci z autyzmem ...

Aktualności

Ambasador Osób Niepełnosprawnych

30.10.2014r więcej...

Występ na Dzień Rodziny

16.07.2014r

Teatrzyk "Razem" w dniach 28-29 maja 2014 roku miał zaszczyt zaprezentować swoim gościom przedstawienie pod tytułem "Cztery Pory Roku"

więcej...
Achiwum aktualności

Autyzm - Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Strona jest poświęcona działalności Szczecińskiego Stowarzyszenia Pomocy Autystom, które jest organem prowadzącym Specjalnego Dziennego Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Razem” oraz Przedszkola dla dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami. Pod patronatem Stowarzyszenia działa również punkt konsultacyjno-poradniany dla rodzin i dzieci z autyzmem, w którym diagnozowane są dzieci ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Specjaliści zajmują się również poradnictwem w zakresie terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem "Słoneczna Dolina"

ul. Panieńska 46
70-535 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON